Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000619019 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd Spółki w składzie:

  • Marek Kitliński – Prezes Zarządu
  • Monika Jamróz – Zastępca Prezesa Zarządu / Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17

Organem nadzoru Spółki jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

  • Jadwiga Głowienka - Przewodnicząca RN
  • Justyna Musiałek - Wiceprzewodnicząca RN
  • Marzena Rubak - Członek RN

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019