Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. z siedzibą w Bodzentynie utworzone zostało 24.03.2016 r., akt notarialny Rep. 1333/2016 z późniejszymi zmianami, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność od 1 stycznia 2017 r. Właścicielem jest Gmina Bodzentyn posiadająca 100% jej udziałów.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 792 400 zł

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019