Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 3115401

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000619019,

NIP: 657-29-23-542, REGON 364523049, kapitał zakładowy: 15 805 000,00 zł

ogłasza nabór na stanowisko

HYDRAULIK

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
 • ukończenie min. szkoły zawodowej o profilu technicznym;
 • 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostce o podobnym profilu.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania urządzeń technicznych oraz znajomość zasad ich działania;
 • spostrzegawczość, refleks;
 • umiejętność pracy w zespole oraz podporządkowania się regułom i instrukcjom;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 1. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • praca przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy;
 • rozpoznawanie zgłoszeń awaryjnych w terenie, usuwanie awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod.-kan.;
 • realizacja prac planowych, remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych sieci i urządzeń wod-kan. oraz utrzymywanie ich w sprawności technicznej;
 • kontrola uzbrojenia wodociągowego w terenie wraz z jego oznakowaniem;
 • płukanie sieci wodociągowej;
 • pomiary ciśnień i wydajności sieci wodociągowej;
 • realizacja prac przygotowawczych do ww. zadań
 1. Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae, wraz z zawartą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko Hydraulik oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”,

 • dodatkowa klauzula CV w przypadku, gdy kandydat wyraża wolę przechowywania jego dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”.

 • kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie,
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko hydraulik w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z  o.o., Kielecka 83, w pokoju nr 1 (w zaklejonej kopercie), za pośrednictwem poczty na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o.o.  informuje, że:

 • administratorem danych osobowych w procesie niniejszej rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn;
 • dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla których zostały przekazane;
 • w przypadku powierzenia przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności dotyczących przeprowadzenia rekrutacji, dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych mogą być udostępniane tym podmiotom;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie;
 • dokumenty aplikacyjne będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, chyba że osoba, której dane dotyczą wyrazi wolę / zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • bez wyraźniej zgody osoby, której dane dotyczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą przechowywane, ani wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu pracy, a w zakresie wykraczającym poza wyżej wskazany – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • za dzień złożenia aplikacji rozumie się dzień jej wpływu / dostarczenia do PUK Bodzentyn Sp. z o.o.;
 • skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 3115401

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000619019,

NIP: 657-29-23-542, REGON 364523049, kapitał zakładowy: 15 805 000,00 zł

ogłasza nabór na stanowisko

OPERATOR KOPARKI

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
 • uprawnienia operatora koparkoładowarki wszystkie kl. III;
 • 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostce o podobnym profilu.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • spostrzegawczość, refleks;
 • umiejętność pracy w zespole oraz podporządkowania się regułom i instrukcjom;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
 1. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • obsługa koparko-ładowarki przy budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy;
 • obsługa koparko-ładowarki przy usuwaniu awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod.-kan.
 1. Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae, wraz z zawartą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko operator koparki oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”,

 • dodatkowa klauzula CV w przypadku, gdy kandydat wyraża wolę przechowywania jego dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”.

 • kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień operatora koparkoładowarki,
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko operator koparki w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z  o.o., Kielecka 83, w pokoju nr 1 (w zaklejonej kopercie), za pośrednictwem poczty na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o.o.  informuje, że:

 • administratorem danych osobowych w procesie niniejszej rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn;
 • dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla których zostały przekazane;
 • w przypadku powierzenia przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności dotyczących przeprowadzenia rekrutacji, dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych mogą być udostępniane tym podmiotom;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie;
 • dokumenty aplikacyjne będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, chyba że osoba, której dane dotyczą wyrazi wolę / zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • bez wyraźniej zgody osoby, której dane dotyczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą przechowywane, ani wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu pracy, a w zakresie wykraczającym poza wyżej wskazany – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • za dzień złożenia aplikacji rozumie się dzień jej wpływu / dostarczenia do PUK Bodzentyn Sp. z o.o.;
 • skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;

Pliki do pobrania

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 3115401

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000619019,

NIP: 657-29-23-542, REGON 364523049, kapitał zakładowy: 15 805 000,00 zł

ogłasza nabór na stanowisko

AUTOMATYK / ELEKTRYK

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach o podobnym profilu;
 • uprawnienia SEP D+E (+ uprawnienia pomiarowe do 1 kV) do obsługi i dozoru urządzeń w kategorii i typie urządzeń zainstalowanych w obiektach PUK, tj. na stacja uzdatniania wody, w oczyszczalniach ścieków i przepompownie ścieków.
 • znajomość oprogramowania sterowników PLC (np. Siemens, Schneider, Wago)
 • ogólna znajomość aplikacji SCADA
 • doświadczenie w projektowaniu i realizacji systemów automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej
 • dobra znajomość pakietu Office;
 • znajomość obsługi urządzeń pomiarowych Siemens, Endress-Hauser
 • dobra znajomość przepisów w zakresie objętym przypisanymi zadaniami;
 • prawo jazdy kat. B
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność przekazywania wiedzy;
 • zaangażowanie, inicjatywa i profesjonalizm działania.
 1. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • bieżąca obsługa i konserwacja zainstalowanej automatyki w obiektach PUK Bodzentyn Sp. z o.o. (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków);
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem (eksploatacja i naprawy) istniejących urządzeń i instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej, z uwzględnieniem telemetrii i wykorzystaniem systemów SCADA;
 • prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji ruchu urządzeń energetycznych i systemu automatyki;
 • naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji automatyki, telemetrii i wizualizacji;
 • nadzorowanie i archiwizowanie programów źródłowych urządzeń sterowniczych automatyki;
 • analiza kosztów zużycia energii elektrycznej, proponowanie i udział we wdrażaniu alternatywnych rozwiązań;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki energetycznej obiektów i urządzeń;
 • utrzymywanie w pełnej sprawności agregatów prądotwórczych;
 • szkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi eksploatacyjnej urządzeń..
 1. Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae, wraz z zawartą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko automatyk / elektryk oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”,

 • dodatkowa klauzula CV w przypadku, gdy kandydat wyraża wolę przechowywania jego dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”.

 • kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień SEP,
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko automatyk / elektryk bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z  o.o., Kielecka 83, w pokoju nr 1 (w zaklejonej kopercie), za pośrednictwem poczty na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o.o.  informuje, że:

 • administratorem danych osobowych w procesie niniejszej rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn;
 • dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla których zostały przekazane;
 • w przypadku powierzenia przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności dotyczących przeprowadzenia rekrutacji, dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych mogą być udostępniane tym podmiotom;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie;
 • dokumenty aplikacyjne będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, chyba że osoba, której dane dotyczą wyrazi wolę / zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • bez wyraźniej zgody osoby, której dane dotyczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą przechowywane, ani wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu pracy, a w zakresie wykraczającym poza wyżej wskazany – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • za dzień złożenia aplikacji rozumie się dzień jej wpływu / dostarczenia do PUK Bodzentyn Sp. z o.o.;
 • skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Pliki do pobrania

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 3115401

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000619019,

NIP: 657-29-23-542, REGON 364523049, kapitał zakładowy: 15 805 000,00 zł

ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
 • wykształcenie wyższe kierunek inżynieria środowiska,
 • minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w okresie ostatnich 5 lat,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne,
 • dobra znajomość pakietu Office,
 • dobra znajomość przepisów w zakresie:
  ochrony środowiska w komponencie ochrona wód i gospodarka wodna,
  finansów publicznych,
  funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
  procesu inwestycyjnego,
 • doświadczenie:
  w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
  lub
  w nadzorze nad robotami budowlanymi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
 • język angielski na poziomie podstawowym,
 • znajomość programu AutoCAD,
 • prawo jazdy kat. B.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • mile widziane uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zaangażowanie, inicjatywa i profesjonalizm działania.

 

 1. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • planowanie i organizacja pracy podległej komórki organizacyjnej,
 • nadzór nad utrzymaniem wymagań jakościowych wody z ujęć wody oraz w ściekach odprowadzanych do odbiorników, określonych w pozwoleniach wodno-prawnych;
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, a także sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • opracowywanie dokumentów przygotowawczych do realizacji budowy sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • odbiór nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • nadzór techniczny i kierowanie realizowanymi przez Spółkę robotami budowlanymi i usługami w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • wydawanie warunków technicznych, zapewnień dostawy, uzgadnianie projektów technicznych,
 • dbałość o poszerzanie i uaktualnianie własnej wiedzy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • Curriculum Vitae, wraz z zawartą klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w aplikacji na stanowisko Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”,

 • dodatkowa klauzula CV w przypadku, gdy kandydat wyraża wolę przechowywania jego dokumentów aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. moich  danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych oraz na ich udostępnienie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym w przypadku powierzenia im wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji”.

 • kwestionariusz osobowy dla ubiegającego się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie uprawnień budowlanych,
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko Kierownik Działu Techniczno-Inwestycyjnego bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Kielecka 83, w pokoju nr 1 (w zaklejonej kopercie), za pośrednictwem poczty na adres Spółki lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o.o.  informuje, że:

 • administratorem danych osobowych w procesie niniejszej rekrutacji jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn;
 • dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych są przekazywane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla których zostały przekazane;
 • w przypadku powierzenia przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podmiotom zewnętrznym wykonywania czynności dotyczących przeprowadzenia rekrutacji, dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych mogą być udostępniane tym podmiotom;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie;
 • dokumenty aplikacyjne będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, chyba że osoba, której dane dotyczą wyrazi wolę / zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w aplikacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • bez wyraźniej zgody osoby, której dane dotyczą, jej dokumenty aplikacyjne nie będą przechowywane, ani wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych;
 • osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 22 Kodeksu pracy, a w zakresie wykraczającym poza wyżej wskazany – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • za dzień złożenia aplikacji rozumie się dzień jej wpływu / dostarczenia do PUK Bodzentyn Sp. z o.o.;
 • skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Pliki do pobrania

 

 

Zlecenie - ogólne

POBIERZ

Informacje wkrótce....

Cennik usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
L.p. Nazwa usługi Cena netto Cena brutto Uwagi
USŁUGI ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
1. Wydanie informacji o możliwości lub jej braku przyłączenia obiektu budowlanego do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. 20,00 zł 21,60 zł  
2. Wydanie warunków technicznych rozbudowy sieci, podłączenia do sieci:  
* wodociągowej, 80,00 zł 86,40 zł  
* kanalizacyjnej, 80,00 zł 86,40 zł  
* wodociągowej i kanalizacyjnej. 160,00 zł 172,80 zł  
3. Wydanie warunków technicznych podlicznika rejestrującego zuzycie wody bezpowrotnie zużytej. 60,00 zł 64,80 zł  
4. Aktualizacja warunków technicznych. 50,00 zł 54,00 zł  
5. Uzgodnienie dokumentacji technicznej podłączenia do sieci:  
* wodociągowej, 100,00 zł 108,00 zł  
* kanalizacyjnej, 100,00 zł 108,00 zł  
* wodociągowej i kanalizacyjnej. 200,00 zł 216,00 zł  
6.  Wydanie duplikatu wyżej wymienionych dokumentów. 20,00 zł 21,60 zł  
USŁUGI ZWIĄZANE Z OPOMIAROWANIEM ZUŻYCIA WODY
7. Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza głównego. 90,00 zł 97,20 zł  
8. Rozplombowanie i ponowne plombowanie wodomierza z przyczyn niezależnych od PUK Bodzentyn Sp. z o.o. 65,00 zł 70,20 zł  
9. Samowolne zerwanie bądź uszkodzenie plomby wodomierza (ponowne plombowanie). 150,00 zł 162,00 zł  
10. Odbiór i plombowanie podlicznika. 80,00 zł 86,40 zł  
11. Montaż wodomierza głownego. BEZPŁATNIE  
12. Montaż wodomierza na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor). 100,00 zł 108,00 zł Plus koszt wodomierza i materiałów.
13. Montaż podlicznika + odbiór i plombowanie. 100,00 zł 108,00 zł Plus koszt wodomierza i materiałów.
14. Wymiana podlicznika. 100,00 zł 108,00 zł Plus koszt wodomierza i materiałów.
15. Wymiana wodomierza głównego po upływie okresu legalizacji. BEZPŁATNIE  
16. Wymiana wodomierza w miejsce uszkodzonego z przyczyn niezależnych od PUK Bodzentyn Sp. z o.o. 100,00 zł 108,00 zł Plus koszt wodomierza.
17. Wymiana wodomierza na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor). 100,00 zł 108,00 zł Plus koszt wodomierza.
USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
18. Usługi budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.     Wg indywidualnej wyceny na podstwie dokumentacji technicznej.
19. Odbiór końcowy przyłącza:  
* wodociągowego, 253,00 zł 273,24 zł

Nadzór techniczny odnośnie użycia właściwych materiałów oraz prawidłowość wykonania (szczelność i wydajność).


* zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej (jeżeli zachodzi taka konieczność,

* płukanie sieci.

* kanalizacyjnego, 260,00 zł 280,80 zł
20. Usuwanie awarii sieci wodociągowej zarządzanej przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. spowodowanej przez obcy podmiot.     Wg indywidualnej wyceny, plus materiały.
21. Usuwanie awarii na obcej sieci wodociągowej.     Wg indywidualnej wyceny.
22. Likwidacja przylącza wodociągowego.     Wg indywidualnej wyceny.
23. Remont przyłącza.      Wg indywidualnej wyceny.
24. Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego.     Wg indywidualnej wyceny.
25. Zamknięcie przyłacza wodociągowego. 100,00 zł 108,00 zł  
26. Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego. 100,00 zł 108,00 zł  
27. Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego. 150,00 zł 162,00 zł  
28. Ponwne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego. 150,00 zł 162,00 zł  
29. Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej na życzenie klienta. 180,00 zł 194,40 zł  
30. Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym na życzenie klienta. 80,00 zł 86,40 zł  
USŁUGI ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM I PRACĄ SPRZĘTU
31. Koparko-ładowarka (za 1h). 90,00 zł 110,70 zł  
32. Koparko-ładowarka przy stałych zleceniach (za 1h). 80,00 zł 98,40 zł  
33. Samochód dostawczo-osobowy (za 1h). 50,00 zł 61,50 zł  
STAWKI ROBOCZOGODZINY
34. Brygada konserwatorow:  
* praca w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 (za os/h) 50,00 zł 54,00 zł  
* praca w godz. 15.00 - 23.00 ( za os/h) 70,00 zł 75,60 zł  
* praca w godz. 23.00 - 7.00 oraz dni wolne od pracy (za os/h) 100,00 zł 108,00 zł  
INNE USŁUGI
35. Inne usługi wykonywane przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. na życzenie klienta.     Wg indywidualnej wyceny.

 

Regulamin wypłaty odszkodowania za dostarczenie wody o pogorszonej bądź złej jakości przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

POBIERZ


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn

POBIERZ


Zasady udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł

Zarządzenie nr 3/2019


Regulamin udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 9/17

Zarządzenie nr 10/17


Uchwała nr XXIX/236/2020 Dopłaty POBIERZ
Uchwała nr VIII54/2019 Dopłaty
POBIERZ
Uchwała Nr VIII/67/2018 Dopłaty POBIERZ
Uchwała Nr VI/41/2019 Dopłaty POBIERZ
Decyzja ostateczna Taryfy 2018 POBIERZ
Uchwała 15 2016 POBIERZ
Uchwała 16 2016 Dopłaty POBIERZ
Uchwała II 8 2015 POBIERZ
Uchwała II 9 2015 Dopłaty POBIERZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. z siedzibą w Bodzentynie utworzone zostało 24.03.2016 r., akt notarialny Rep. 1333/2016 z późniejszymi zmianami, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność od 1 stycznia 2017 r. Właścicielem jest Gmina Bodzentyn posiadająca 100% jej udziałów.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 805 000 zł.

Działalność PUK Bodzentyn Sp. z o.o.  skupia się przede wszystkim wokół usług związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków z terenu miasta i gminy Bodzentyn. Drugim, równie ważnym przedmiotem działania Spółki są kompleksowe usługi budowlane
w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres działania Spółki obejmuje miasto i gminę Bodzentyn, a przedmiotem działalności jest:

 • eksploatacja wodociągów i sieci wodociągowej, zaopatrzenie ludności w wodę pitną,
 • eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych i sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja innych urządzeń infrastruktury komunalnej,
 • prowadzenie pogotowia technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wydawanie ogólnych warunków technicznych dla przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • usługi transportowo-sprzętowe.

Firma kieruje swoją ofertę do wszystkich, którym zależy na profesjonalnej obsłudze i atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez Spółkę.

Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000619019 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Organem zarządzającym w Spółce jest Zarząd Spółki w składzie:

 • Marek Kitliński – Prezes Zarządu
 • Monika Jamróz – Zastępca Prezesa Zarządu / Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17

Organem nadzoru Spółki jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą:

 • Jadwiga Głowienka - Przewodnicząca RN
 • Justyna Musiałek - Wiceprzewodnicząca RN
 • Marzena Rubak - Członek RN

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Kielcach, Oddział w Bodzentynie
14 8493 0004 0090 0905 0731 0001

Godziny otwarcia biura:

Poniedziałek - Piątek od 7.00 do 15.00

Telefony kontaktowe:

Sekretariat Biura: 41 31 15 401
Prezes Zarządu Monika Jamróz: 41 31 15 401
Oczyszczalnia ścieków w Bodzentynie: 41 31 15 794

Zgłaszanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych:
41 31 15 794 – całodobowo

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019