Cennik usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
L.p. Nazwa usługi Cena netto Cena brutto Uwagi
USŁUGI ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
1. Wydanie informacji o możliwości lub jej braku przyłączenia obiektu budowlanego do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. 20,00 zł 21,60 zł  
2. Wydanie warunków technicznych rozbudowy sieci, podłączenia do sieci:  
* wodociągowej, 80,00 zł 86,40 zł  
* kanalizacyjnej, 80,00 zł 86,40 zł  
* wodociągowej i kanalizacyjnej. 160,00 zł 172,80 zł  
3. Wydanie warunków technicznych podlicznika rejestrującego zuzycie wody bezpowrotnie zużytej. 60,00 zł 64,80 zł  
4. Aktualizacja warunków technicznych. 50,00 zł 54,00 zł  
5. Uzgodnienie dokumentacji technicznej podłączenia do sieci:  
* wodociągowej, 100,00 zł 108,00 zł  
* kanalizacyjnej, 100,00 zł 108,00 zł  
* wodociągowej i kanalizacyjnej. 200,00 zł 216,00 zł  
6.  Wydanie duplikatu wyżej wymienionych dokumentów. 20,00 zł 21,60 zł  
USŁUGI ZWIĄZANE Z OPOMIAROWANIEM ZUŻYCIA WODY
7. Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza głównego. 90,00 zł 97,20 zł  
8. Rozplombowanie i ponowne plombowanie wodomierza z przyczyn niezależnych od PUK Bodzentyn Sp. z o.o. 65,00 zł 70,20 zł  
9. Samowolne zerwanie bądź uszkodzenie plomby wodomierza (ponowne plombowanie). 150,00 zł 162,00 zł  
10. Odbiór i plombowanie podlicznika. 80,00 zł 86,40 zł  
11. Montaż wodomierza głownego. BEZPŁATNIE  
12. Montaż wodomierza na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor). 100,00 zł 108,00 zł Plus koszt wodomierza i materiałów.
13. Montaż podlicznika + odbiór i plombowanie. 100,00 zł 108,00 zł Plus koszt wodomierza i materiałów.
14. Wymiana podlicznika. 100,00 zł 108,00 zł Plus koszt wodomierza i materiałów.
15. Wymiana wodomierza głównego po upływie okresu legalizacji. BEZPŁATNIE  
16. Wymiana wodomierza w miejsce uszkodzonego z przyczyn niezależnych od PUK Bodzentyn Sp. z o.o. 100,00 zł 108,00 zł Plus koszt wodomierza.
17. Wymiana wodomierza na dodatkowym źródle poboru wody (hydrofor). 100,00 zł 108,00 zł Plus koszt wodomierza.
USŁUGI BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONAWSTWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
18. Usługi budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.     Wg indywidualnej wyceny na podstwie dokumentacji technicznej.
19. Odbiór końcowy przyłącza:  
* wodociągowego, 253,00 zł 273,24 zł

Nadzór techniczny odnośnie użycia właściwych materiałów oraz prawidłowość wykonania (szczelność i wydajność).


* zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej (jeżeli zachodzi taka konieczność,

* płukanie sieci.

* kanalizacyjnego, 260,00 zł 280,80 zł
20. Usuwanie awarii sieci wodociągowej zarządzanej przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. spowodowanej przez obcy podmiot.     Wg indywidualnej wyceny, plus materiały.
21. Usuwanie awarii na obcej sieci wodociągowej.     Wg indywidualnej wyceny.
22. Likwidacja przylącza wodociągowego.     Wg indywidualnej wyceny.
23. Remont przyłącza.      Wg indywidualnej wyceny.
24. Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego.     Wg indywidualnej wyceny.
25. Zamknięcie przyłacza wodociągowego. 100,00 zł 108,00 zł  
26. Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego. 100,00 zł 108,00 zł  
27. Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego. 150,00 zł 162,00 zł  
28. Ponwne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego. 150,00 zł 162,00 zł  
29. Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej na życzenie klienta. 180,00 zł 194,40 zł  
30. Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym na życzenie klienta. 80,00 zł 86,40 zł  
USŁUGI ZWIĄZANE Z TRANSPORTEM I PRACĄ SPRZĘTU
31. Koparko-ładowarka (za 1h). 90,00 zł 110,70 zł  
32. Koparko-ładowarka przy stałych zleceniach (za 1h). 80,00 zł 98,40 zł  
33. Samochód dostawczo-osobowy (za 1h). 50,00 zł 61,50 zł  
STAWKI ROBOCZOGODZINY
34. Brygada konserwatorow:  
* praca w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 (za os/h) 50,00 zł 54,00 zł  
* praca w godz. 15.00 - 23.00 ( za os/h) 70,00 zł 75,60 zł  
* praca w godz. 23.00 - 7.00 oraz dni wolne od pracy (za os/h) 100,00 zł 108,00 zł  
INNE USŁUGI
35. Inne usługi wykonywane przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. na życzenie klienta.     Wg indywidualnej wyceny.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019