Działalność PUK Bodzentyn Sp. z o.o.  skupia się przede wszystkim wokół usług związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków z terenu miasta i gminy Bodzentyn. Drugim, równie ważnym przedmiotem działania Spółki są kompleksowe usługi budowlane
w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zakres działania Spółki obejmuje miasto i gminę Bodzentyn, a przedmiotem działalności jest:

  • eksploatacja wodociągów i sieci wodociągowej, zaopatrzenie ludności w wodę pitną,
  • eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych i sieci kanalizacyjnej, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja innych urządzeń infrastruktury komunalnej,
  • prowadzenie pogotowia technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • wydawanie ogólnych warunków technicznych dla przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
  • usługi transportowo-sprzętowe.

Firma kieruje swoją ofertę do wszystkich, którym zależy na profesjonalnej obsłudze i atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług świadczonych przez Spółkę.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019