Drukuj

Regulamin wypłaty odszkodowania za dostarczenie wody o pogorszonej bądź złej jakości przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

POBIERZ


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Bodzentyn

POBIERZ


Zasady udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł

Zarządzenie nr 3/2019


Regulamin udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 9/17

Zarządzenie nr 10/17