Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej oraz wymiana sieci kanalizacyjnej”, oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej” w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Ogłoszenie

SIWZ CZĘŚĆ I

Zapytanie ofertowe

 na „Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”

Zapytanie ofertowe

 na „Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”

Zapytanie ofertowe

na „Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”

Zapytanie ofertowe na

"Sukcesywna dostawa wodomierzy radiowych z modułem i/lub modułów radiowych do zainstalowanych wodomierzy na okres 3 lat"


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

na „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe"


Pliki do pobrania:

„Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Hucisko i Psary Podłazy” oraz „Przebudowa przyłącza  wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach”

w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

OPZ Cz. I

OPZ Cz. II

OPZ Cz. III

Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Hucisko i Psary Podłazy

Przebudowa pzyłącza wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach z odwodnieniem budynku wraz z komorą redukcyjną zabudowaną na wodociągu w msc. Wilków


Modyfikacja SIWZ - 2019.06.07

 

Informacja z otwarcia ofert - 2019.06.24

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na:

„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki oraz koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. ”

Pliki do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego/ ciężarowego  w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. ”

Pliki do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na:

„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki oraz koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. ”

 

Pliki do pobrania:

 

Wprowadzenie „Zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł” podyktowane jest potrzebą uproszczenia wyboru wykonawców przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. przy jednoczesnym zapewnieniu zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.  "Zasady..." będą stosowane wyłącznie w odniesieniu do zamówień finansowanych w całości ze środków krajowych.  Obowiązujący w Spółce „Regulamin udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nakłada na Spółkę wyższe wymagania, niż wynikające z ustawy Pzp. Regulamin będzie miał odniesienie do wszystkich zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Pliki do pobrania:

Zasady udzielania zamówień sektorowych

 

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn.:

Zadanie nr 1: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół,
Zadanie nr 2: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ - CZĘŚĆ I

SIWZ - IDW - SUW Wzdół i Opatowska

SIWZ - CZĘŚĆ II

SIWZ - CZĘŚĆ III - OPZ SUW Wzdół

SIWZ - CZEŚĆ III  OPZ  SUW Opatowska

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

 

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej”, oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej” w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

 SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_I/ IDW SIEC WODOCIGOWA.pdf

2. SIWZ/CZESC_I/Zal. 1 do IDW - formularz ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_I/Zal. 2 do IDW- oswiadczenie.docx

4. SIWZ/CZESC_I/ Zal. 3 do IDW - oswiadczenie o grupie kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_I/Zal. 4 do IDW - doswiadczenie projektowanie.docx

6. SIWZ/CZESC_I/Zal. 5 do IDW - doswiadczenie roboty.docx

7. SIWZ/CZESC_I/Zal. 6 do IDW - wykaz osob.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_II/ WZOR UMOWY.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_III/PFU_Wodociagi_Bodzentyn.pdf

2. SIWZ/CZESC_III/Zal. nr 2 do PFU-Mapa Aglomeracji Bodzentyn

3. SIWZ/CZESC_III/Zal. nr 3 do PFU-Koncepcja przebudowy sieci wodociągowej na terenie Miasta Bodzentyn w obrębie ulic: Kielecka, Suchedniowska, Zadworska, Żeromskiego (wraz z mapami)

4. SIWZ/CZESC_III/Zal. nr 4 do PFU-Specyfikacja Techniczna Demontażu i Utylizacji Rurociągu AC

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

Modyfikacja_1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja_2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_14.09.2018

Modyfikacja_3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_28.09.2018

Modyfikacja_4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_19.10.2018

  1. Zal. 1 do IDW - ZMODYFIKOWANY formularz ofertowy
  2. ST Konstrukcja
  3. ST Technologia
  4. Badania złoża gruntowego
  5. Aktualne badania wody
  6. ST Instalacje elektryczne i AKPiA
  7. PW Technologia
  8. Rysunki branża instalacje elektryczne - Rys. D2-228-EA-000-001-B
  9. Rysunki branża instalacje elektryczne - Rys. D2-228-EA-000-002-B
  10. Rysunki branża instalacje elektryczne - Rys. Obwody

 

 SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_I/ IDW - SUW Wzdol.pdf

2. SIWZ/CZESC_I/Zal. 1 do IDW - formularz ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_I/Zal. 2 do IDW- oswiadczenie.DOCX

4. SIWZ/CZESC_I/ Zal. 3 do IDW - oswiadczenie o grupie kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_I/Zal. 4 do IDW - doswiadczenie roboty.docx

6. SIWZ/CZESC_I/Zal. 5 do IDW - wykaz osob.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_II/ WZOR UMOWY.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_III/PROJEKTY BUDOWLANE.7z

2. SIWZ/CZESC_III/PROJEKTY WYKONAWCZE.7z

3. SIWZ/CZESC_III/PRZEDMIARY.7z

4. SIWZ/CZESC_III/STWiOR.7z

5. SIWZ/CZESC_III/POZWOLENIE NA BUDOWE

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego

 

 

 

 
 

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

 SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_1/Tom-I--IDW--.pdf

2. SIWZ/CZESC_1/Zal.-1-do-IDW---formularz-ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_1/Zal.-2-do-IDW--owiadczenie.docx

4. SIWZ/CZESC_1/Zal.-3-do-IDW---oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_1/Zal.-4-do-IDW---wykaz-usug.docx

6. SIWZ/CZESC_1/Zal.-5-do-IDW---wykaz-osb.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_2/Tom-II--IDW.PDF

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_3/Tom-III--IDW.PDF

 

 
 

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_I/SIWZ-IDW.pdf

2. SIWZ/CZESC_I/Zal.-1-do-IDW---formularz-ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_I/Zal.-2-do-IDW--owiadczenie.docx

4. SIWZ/CZESC_I/Zal.-3-do-IDW---oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_I/Zal.-4-do-IDW---doswiadczenie-projektowanie.docx

6. SIWZ/CZESC_I/Zal.-5-do-IDW---doswiadczenie-roboty.docx

7. SIWZ/CZESC_I/Zal.-6-do-IDW---wykaz-osob.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_II/SIWZ-UMOWA.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_III/PFU_O-Bodzentyn.pdf 

2. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-1-do-PFU-Schemat-O-Bodzentyn.pdf

3. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-2-PZT-O-Bodzentyn.pdf

4. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-3-PZT-droga-dojazdowa-do-O-Bodzentyn.pdf

 

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

SIWZ_Dokumenty

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Wykonanie pomocniczego otworu głębinowego istniejącej studni głębinowej na terenie komunalnego ujęcia wody w miejscowości Wzdół Parcele gm. Bodzentyn na działce nr ewid. 100/2".

POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Wykonanie pomocniczego otworu głębinowego istniejącej studni głębinowej na terenie komunalnego ujęcia wody w miejscowości Wzdół Parcele gm. Bodzentyn na działce nr ewid. 100/2".

POBIERZ

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn." Wykonanie pomocniczego otworu głębinowego istniejącej studni głębinowej na terenie komunalnego ujęcia wody w miejscowości Wzdół Parcele gm. Bodzentyn na działce o nr ewid. 100/2".

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

SIWZ_Dokumenty.zip

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019