Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

 SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_1/Tom-I--IDW--.pdf

2. SIWZ/CZESC_1/Zal.-1-do-IDW---formularz-ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_1/Zal.-2-do-IDW--owiadczenie.docx

4. SIWZ/CZESC_1/Zal.-3-do-IDW---oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_1/Zal.-4-do-IDW---wykaz-usug.docx

6. SIWZ/CZESC_1/Zal.-5-do-IDW---wykaz-osb.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_2/Tom-II--IDW.PDF

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_3/Tom-III--IDW.PDF

 

 
 

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_I/SIWZ-IDW.pdf

2. SIWZ/CZESC_I/Zal.-1-do-IDW---formularz-ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_I/Zal.-2-do-IDW--owiadczenie.docx

4. SIWZ/CZESC_I/Zal.-3-do-IDW---oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_I/Zal.-4-do-IDW---doswiadczenie-projektowanie.docx

6. SIWZ/CZESC_I/Zal.-5-do-IDW---doswiadczenie-roboty.docx

7. SIWZ/CZESC_I/Zal.-6-do-IDW---wykaz-osob.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_II/SIWZ-UMOWA.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_III/PFU_O-Bodzentyn.pdf 

2. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-1-do-PFU-Schemat-O-Bodzentyn.pdf

3. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-2-PZT-O-Bodzentyn.pdf

4. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-3-PZT-droga-dojazdowa-do-O-Bodzentyn.pdf

 

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

SIWZ_Dokumenty

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Wykonanie pomocniczego otworu głębinowego istniejącej studni głębinowej na terenie komunalnego ujęcia wody w miejscowości Wzdół Parcele gm. Bodzentyn na działce nr ewid. 100/2".

POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Wykonanie pomocniczego otworu głębinowego istniejącej studni głębinowej na terenie komunalnego ujęcia wody w miejscowości Wzdół Parcele gm. Bodzentyn na działce nr ewid. 100/2".

POBIERZ

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn." Wykonanie pomocniczego otworu głębinowego istniejącej studni głębinowej na terenie komunalnego ujęcia wody w miejscowości Wzdół Parcele gm. Bodzentyn na działce o nr ewid. 100/2".

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

SIWZ_Dokumenty.zip

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019