Bodzentyn 10.01.2022r.

Numer sprawy: JRP.261.1.2022

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z o.o.
Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn,
tel. (41) 31 15 401
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
KRS: 0000619019,
NIP: 657-29-23-542
REGON: 364523049,

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

„Przebudowa  istniejących odcinków sieci wodociągowej przy ul. Zadworskiej i ul. Żeromskiego w Bodzentynie”

Pliki do pobrania:

Bodzentyn 23.09.2021 r.

Numer sprawy: JRP.261.13.2021

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83, 26- 010 Bodzentyn
tel. (41) 31 15 401
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa prowadzonego postępowania: www.puk.bodzentyn.pl

Postępowanie W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZANIA NEGOCJACJI na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.) dla zadania pn.  „Spięcie sieci wodociągowej ul. Wolności w Bodzentynie z msc. Podkonarze wraz z komorą redukcyjną na wodociągu, gmina Bodzentyn" w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

pliki do pobrania:

Numer sprawy: JRP.261.13.2021

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83, 26- 010 Bodzentyn
tel. (41) 31 15 401
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa prowadzonego postępowania: www.puk.bodzentyn.pl

Postępowanie W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZANIA NEGOCJACJI na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.) dla zadania pn.  „Spięcie sieci wodociągowej ul. Wolności w Bodzentynie z msc. Podkonarze wraz z komorą redukcyjną na wodociągu, gmina Bodzentyn" w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

pliki do pobrania

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (.docx / 193KB)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA WODOCIĄGU (.ZIP / 50179KB)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA KOMORY REDUKCYJNEJ (.ZIP / 13545KB)

WZÓR UMOWY (.docx / 98KB)

LINK DO POSTĘPOWANIA (.txt / 1KB)

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA (.txt / 1KB)

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA (.pdf /50KB)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (.docx / 139 KB)

 

Numer sprawy: JRP.261.12.2021

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83, 26- 010 Bodzentyn
tel. (41) 31 15 401
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa prowadzonego postępowania: www.puk.bodzentyn.pl

Postępowanie w trybie NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA na podst. 301 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 t. j.) dla zadania pn.: Dokończenie robót budowlanych oraz przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni ścieków w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Bodzentyn 09.08.2021 r.

Numer sprawy: JRP.261.10.2021

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83, 26- 010 Bodzentyn
tel. (41) 31 15 401
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa prowadzonego postępowania: www.puk.bodzentyn.pl

Postępowanie W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA dla zadania pn.  Dokończenie dostaw i prac montażowych w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” – w zakresie wykonania wentylacji

Bodzentyn 29.07.2021 r.

Numer sprawy: JRP.261.10.2021

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83, 26- 010 Bodzentyn
tel. (41) 31 15 401
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa prowadzonego postępowania: www.puk.bodzentyn.pl

Postępowanie W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA dla zadania pn.  Dokończenie dostaw i prac montażowych w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” – w zakresie wykonania wentylacji

Bodzentyn, 19.07.2021 r.

Nr sprawy: JRP.261.10.2021

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83, 26- 010 Bodzentyn
tel. (41) 31 15 401
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa prowadzonego postępowania: www.puk.bodzentyn.pl


Postępowanie W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA dla zadania pn.  Dokończenie dostaw i prac montażowych w ramach wykonawstwa zastępczego dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” – w zakresie wykonania wentylacji

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na:

„Montaż dodatkowych dyfuzorów napowietrzających w istniejących komorach SBR oczyszczalni ścieków w Bodzentynie”

Przedmiotem zamówienia jest montaż dodatkowych dyfuzorów napowietrzających w istniejących komorach SBR oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. Dyfuzory zamontowane zostaną na istniejących kolektorach powietrza o przekroju kwadratowym wykonanych ze stali nierdzewnej i mocowanych do podłoża. Wymaga się zastosowania dyfuzorów tego samego typu co zainstalowane: Jager TD63/2075 o parametrach: długość całkowita dyfuzora 810 mm, długość perforacji 750mm, średnica rury PVC 63 mm, średnica wewnętrzna rękawa 64 ÷ 66 mm.

 Zapytanie ofertowe

 na „Modernizacja zestawu hydroforowego Celiny oraz komory redukcyjnej wraz z opomiarowaniem w celu poprawy zaopatrzenia w wodę miejscowości: Celiny,  Podgórze, Dąbrowa Dolna i Wola Szczygiełkowa” – I etap.

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn


KRS 0000619019

Regon 364523049

NIP 657-29-23-542

Tel.  41 31 15 401

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie ofertowe

na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Św. Katarzynie ul. Wzorki, Jodłowa, Widokowa i część ul. Spacerowej”

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26-010 Bodzentyn

KRS 0000619019

Regon 364523049

NIP 657-29-23-542

Tel.  41 31 15 401

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej oraz wymiana sieci kanalizacyjnej”, oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej” w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Ogłoszenie

SIWZ CZĘŚĆ I

Zapytanie ofertowe

 na „Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”

Zapytanie ofertowe

 na „Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”

Zapytanie ofertowe

na „Uzbrojenie otworu studziennego nr 2 na ujęciu wody „Wzdół” wraz z włączeniem do rurociągu”

Zapytanie ofertowe na

"Sukcesywna dostawa wodomierzy radiowych z modułem i/lub modułów radiowych do zainstalowanych wodomierzy na okres 3 lat"


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

na „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe"


Pliki do pobrania:

„Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Hucisko i Psary Podłazy” oraz „Przebudowa przyłącza  wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach”

w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

OPZ Cz. I

OPZ Cz. II

OPZ Cz. III

Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Hucisko i Psary Podłazy

Przebudowa pzyłącza wody do pompowni na terenie Szkoły w Psarach z odwodnieniem budynku wraz z komorą redukcyjną zabudowaną na wodociągu w msc. Wilków


Modyfikacja SIWZ - 2019.06.07

 

Informacja z otwarcia ofert - 2019.06.24

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na:

„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki oraz koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. ”

Pliki do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego/ ciężarowego  w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. ”

Pliki do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na:

„Dostawa fabrycznie nowej minikoparki oraz koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. ”

 

Pliki do pobrania:

 

Wprowadzenie „Zasad udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp oraz zamówień innych aniżeli sektorowe poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, lecz wyższej niż 20 tys. zł” podyktowane jest potrzebą uproszczenia wyboru wykonawców przez PUK Bodzentyn Sp. z o.o. przy jednoczesnym zapewnieniu zasad konkurencyjności i równego traktowania wykonawców.  "Zasady..." będą stosowane wyłącznie w odniesieniu do zamówień finansowanych w całości ze środków krajowych.  Obowiązujący w Spółce „Regulamin udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nakłada na Spółkę wyższe wymagania, niż wynikające z ustawy Pzp. Regulamin będzie miał odniesienie do wszystkich zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Pliki do pobrania:

Zasady udzielania zamówień sektorowych

 

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn.:

Zadanie nr 1: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół,
Zadanie nr 2: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ - CZĘŚĆ I

SIWZ - IDW - SUW Wzdół i Opatowska

SIWZ - CZĘŚĆ II

SIWZ - CZĘŚĆ III - OPZ SUW Wzdół

SIWZ - CZEŚĆ III  OPZ  SUW Opatowska

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

 

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej”, oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej” w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

 SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_I/ IDW SIEC WODOCIGOWA.pdf

2. SIWZ/CZESC_I/Zal. 1 do IDW - formularz ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_I/Zal. 2 do IDW- oswiadczenie.docx

4. SIWZ/CZESC_I/ Zal. 3 do IDW - oswiadczenie o grupie kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_I/Zal. 4 do IDW - doswiadczenie projektowanie.docx

6. SIWZ/CZESC_I/Zal. 5 do IDW - doswiadczenie roboty.docx

7. SIWZ/CZESC_I/Zal. 6 do IDW - wykaz osob.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_II/ WZOR UMOWY.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_III/PFU_Wodociagi_Bodzentyn.pdf

2. SIWZ/CZESC_III/Zal. nr 2 do PFU-Mapa Aglomeracji Bodzentyn

3. SIWZ/CZESC_III/Zal. nr 3 do PFU-Koncepcja przebudowy sieci wodociągowej na terenie Miasta Bodzentyn w obrębie ulic: Kielecka, Suchedniowska, Zadworska, Żeromskiego (wraz z mapami)

4. SIWZ/CZESC_III/Zal. nr 4 do PFU-Specyfikacja Techniczna Demontażu i Utylizacji Rurociągu AC

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

Modyfikacja_1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja_2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_14.09.2018

Modyfikacja_3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_28.09.2018

Modyfikacja_4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_19.10.2018

  1. Zal. 1 do IDW - ZMODYFIKOWANY formularz ofertowy
  2. ST Konstrukcja
  3. ST Technologia
  4. Badania złoża gruntowego
  5. Aktualne badania wody
  6. ST Instalacje elektryczne i AKPiA
  7. PW Technologia
  8. Rysunki branża instalacje elektryczne - Rys. D2-228-EA-000-001-B
  9. Rysunki branża instalacje elektryczne - Rys. D2-228-EA-000-002-B
  10. Rysunki branża instalacje elektryczne - Rys. Obwody

 

 SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_I/ IDW - SUW Wzdol.pdf

2. SIWZ/CZESC_I/Zal. 1 do IDW - formularz ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_I/Zal. 2 do IDW- oswiadczenie.DOCX

4. SIWZ/CZESC_I/ Zal. 3 do IDW - oswiadczenie o grupie kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_I/Zal. 4 do IDW - doswiadczenie roboty.docx

6. SIWZ/CZESC_I/Zal. 5 do IDW - wykaz osob.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_II/ WZOR UMOWY.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_III/PROJEKTY BUDOWLANE.7z

2. SIWZ/CZESC_III/PROJEKTY WYKONAWCZE.7z

3. SIWZ/CZESC_III/PRZEDMIARY.7z

4. SIWZ/CZESC_III/STWiOR.7z

5. SIWZ/CZESC_III/POZWOLENIE NA BUDOWE

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego

 

 

 

 
 

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

 SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_1/Tom-I--IDW--.pdf

2. SIWZ/CZESC_1/Zal.-1-do-IDW---formularz-ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_1/Zal.-2-do-IDW--owiadczenie.docx

4. SIWZ/CZESC_1/Zal.-3-do-IDW---oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_1/Zal.-4-do-IDW---wykaz-usug.docx

6. SIWZ/CZESC_1/Zal.-5-do-IDW---wykaz-osb.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_2/Tom-II--IDW.PDF

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_3/Tom-III--IDW.PDF

 

 
 

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_I/SIWZ-IDW.pdf

2. SIWZ/CZESC_I/Zal.-1-do-IDW---formularz-ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_I/Zal.-2-do-IDW--owiadczenie.docx

4. SIWZ/CZESC_I/Zal.-3-do-IDW---oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_I/Zal.-4-do-IDW---doswiadczenie-projektowanie.docx

6. SIWZ/CZESC_I/Zal.-5-do-IDW---doswiadczenie-roboty.docx

7. SIWZ/CZESC_I/Zal.-6-do-IDW---wykaz-osob.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_II/SIWZ-UMOWA.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_III/PFU_O-Bodzentyn.pdf 

2. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-1-do-PFU-Schemat-O-Bodzentyn.pdf

3. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-2-PZT-O-Bodzentyn.pdf

4. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-3-PZT-droga-dojazdowa-do-O-Bodzentyn.pdf

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019