ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na:

„Montaż dodatkowych dyfuzorów napowietrzających w istniejących komorach SBR oczyszczalni ścieków w Bodzentynie”

Przedmiotem zamówienia jest montaż dodatkowych dyfuzorów napowietrzających w istniejących komorach SBR oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. Dyfuzory zamontowane zostaną na istniejących kolektorach powietrza o przekroju kwadratowym wykonanych ze stali nierdzewnej i mocowanych do podłoża. Wymaga się zastosowania dyfuzorów tego samego typu co zainstalowane: Jager TD63/2075 o parametrach: długość całkowita dyfuzora 810 mm, długość perforacji 750mm, średnica rury PVC 63 mm, średnica wewnętrzna rękawa 64 ÷ 66 mm.

Część biologiczna oczyszczalni ścieków składa się z dwóch ciągów technologicznych.

W skład każdego z ciągów wchodzą:

 • 1 komora o wymiarach ok.: 11,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze zainstalowane jest 10 sekcji po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 20 dyfuzorów,
 • 1 komora o wymiarach ok.: 11,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze zainstalowane jest 10 sekcji po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 20 dyfuzorów,
 • 1 komora o wymiarach ok.: 5,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze zainstalowane jest 4 sekcje po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 8 dyfuzorów,
 • 1 komora o wymiarach ok.: 5,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze zainstalowane jest 4 sekcje po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 8 dyfuzorów.

Całkowita ilość zainstalowanych dyfuzorów w jednym ciągu technologicznym – 56 szt.

Całkowita ilość zainstalowanych dyfuzorów w dwóch ciągach technologicznych – 112 szt.

Wymaga się montażu dodatkowych dyfuzorach w przestrzeniach pomiędzy istniejącymi dyfuzorami. Ilość dyfuzorów do zamontowania wyniesie:

 • 1 komora o wymiarach ok.: 11,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze należy zamontować jest 9 sekcji po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 18 dyfuzorów,
 • 1 komora o wymiarach ok.: 11,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze należy zamontować jest 9 sekcji po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 18 dyfuzorów,
 • 1 komora o wymiarach ok.: 5,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze należy zamontować 3 sekcje po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 6 dyfuzorów,
 • 1 komora o wymiarach ok.: 5,5 x 2,8 m, Huż = ok. 2,8 m. W komorze należy zamontować 3 sekcje po 2 dyfuzory Jager TD63/2075 – łącznie 6 dyfuzorów.

Całkowita ilość dyfuzorów do zamontowania w jednym ciągu technologicznym – 48 szt.

Całkowita ilość zainstalowanych dyfuzorów w dwóch ciągach technologicznych – 96 szt.

Zakres zamówienia obejmuje:

 • zakup i dostawę dyfuzorów napowietrzających,
 • dodatkowe opróżnienie komór w miarę potrzeb. Zamawiający jest w stanie opróżnić komory do poziomu ok. 0,30 m nad dnem,
 • oczyszczenie rusztu i stalowych kolektorów o przekroju kwadratowym,
 • rozkręcenie połączenia z kolektorami zasilającymi oraz rozkręcenie obejm mocujących kolektor do dna,
 • nawiercenie kolektorów o przekroju kwadratowym pod dodatkowe komplety dyfuzorów,
 • oczyszczenie stalowych kolektorów o przekroju kwadratowym z opiłków,
 • montaż dyfuzorów z zastosowaniem stalowych łączników i uszczelek z EPDM.
 • ponowny montaż rusztów z kolektorami zasilającymi oraz montaż za pomocą istniejących obejm mocujących kolektor do dna – z wypoziomowaniem rusztów w miarę możliwości.
 • sprawdzenie poprawności montażu podczas napowietrzania przy różnych wysokościach napełnienia zbiorników.

Wymagania Zamawiającego:

 • maksymalny czas montażu dyfuzorów na jednym ciągu technologicznym – 1 doba,
 • czas wykonania zamówienia: do 10 lipca 2021 r.,
 • przerwa pomiędzy montażem dyfuzorów na ciągu nr 1 i ciągu nr 2 – min. 2 doby.

Ofertę można przekazać pisemnie w wersji papierowej  lub drogą elektroniczną do 24.06.2021 r. na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Spółka z o.o. ul. Kielecka 83,

26-010 Bodzentyn.

WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1).
 2. Kryterium wyboru: cena 100%.
 3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową.
 4. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy
  (załącznik nr 2).

 Pliki do pobrania:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019