Drukuj

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_I/SIWZ-IDW.pdf

2. SIWZ/CZESC_I/Zal.-1-do-IDW---formularz-ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_I/Zal.-2-do-IDW--owiadczenie.docx

4. SIWZ/CZESC_I/Zal.-3-do-IDW---oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_I/Zal.-4-do-IDW---doswiadczenie-projektowanie.docx

6. SIWZ/CZESC_I/Zal.-5-do-IDW---doswiadczenie-roboty.docx

7. SIWZ/CZESC_I/Zal.-6-do-IDW---wykaz-osob.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_II/SIWZ-UMOWA.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_III/PFU_O-Bodzentyn.pdf 

2. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-1-do-PFU-Schemat-O-Bodzentyn.pdf

3. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-2-PZT-O-Bodzentyn.pdf

4. SIWZ/CZESC_III/Za.-Nr-3-PZT-droga-dojazdowa-do-O-Bodzentyn.pdf