Drukuj

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Bodzentyn w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.