Drukuj

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.