Drukuj

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

 SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_1/Tom-I--IDW----Nadzr-inwestorski.pdf

2. SIWZ/CZESC_1/Zal.-1-do-IDW---formularz-ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_1/Zal.-2-do-IDW---JEDZ.xml

4. SIWZ/CZESC_1/Zal.-3-do-IDW---oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_1/Zal.-4-do-IDW---wykaz-usug.docx

6. SIWZ/CZESC_1/Zal.-5-do-IDW---wykaz-osob.docx

7. SIWZ/CZESC_1/Modyfikacja-SIWZ-Za.-nr-2-do-IDW-JEDZ.pdf

8. SIWZ/CZESC_1/ZMODYFIKOWANY-Zal.2-do-IDW---JEDZ.xml

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_2/Tom-II--IDW---Wzr-umowy.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_3/Tom-III--IDW---OPZ.pdf