Drukuj

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_1/SIWZ---CZ-I---IDW---SUW-ul.-Opatowska.pdf

2. SIWZ/CZESC_1/Zal.-1-do-IDW---formularz-ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_1/Zal.-2-do-IDW--owiadczenie.DOCX

4. SIWZ/CZESC_1/Zal.-3-do-IDW---oswiadczenie-o-grupie-kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_1/Zal.-4-do-IDW---doswiadczenie-projektowanie.docx

6. SIWZ/CZESC_1/Zal.-5-do-IDW---doswiadczenie-roboty.docx

7. SIWZ/CZESC_1/Zal.-6-do-IDW---wykaz-osob.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ---CZ-II---WZR-UMOWY.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ---CZ-III-PFU-SUW-ul.-Opatowska.pdf

2. SIWZ---CZ-III-Zal.-nr-1-do-PFU_Schemat.pdf

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego