Drukuj

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - „Nadzór inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.