Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

Modyfikacja_1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja_2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_14.09.2018

Modyfikacja_3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_28.09.2018

Modyfikacja_4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_19.10.2018

  1. Zal. 1 do IDW - ZMODYFIKOWANY formularz ofertowy
  2. ST Konstrukcja
  3. ST Technologia
  4. Badania złoża gruntowego
  5. Aktualne badania wody
  6. ST Instalacje elektryczne i AKPiA
  7. PW Technologia
  8. Rysunki branża instalacje elektryczne - Rys. D2-228-EA-000-001-B
  9. Rysunki branża instalacje elektryczne - Rys. D2-228-EA-000-002-B
  10. Rysunki branża instalacje elektryczne - Rys. Obwody

 

 SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_I/ IDW - SUW Wzdol.pdf

2. SIWZ/CZESC_I/Zal. 1 do IDW - formularz ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_I/Zal. 2 do IDW- oswiadczenie.DOCX

4. SIWZ/CZESC_I/ Zal. 3 do IDW - oswiadczenie o grupie kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_I/Zal. 4 do IDW - doswiadczenie roboty.docx

6. SIWZ/CZESC_I/Zal. 5 do IDW - wykaz osob.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_II/ WZOR UMOWY.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_III/PROJEKTY BUDOWLANE.7z

2. SIWZ/CZESC_III/PROJEKTY WYKONAWCZE.7z

3. SIWZ/CZESC_III/PRZEDMIARY.7z

4. SIWZ/CZESC_III/STWiOR.7z

5. SIWZ/CZESC_III/POZWOLENIE NA BUDOWE

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego

 

 

 

 
 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019