Drukuj

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.