Drukuj

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn. „Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej”, oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej” w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”.

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

Ogłoszenie

 SIWZ CZĘŚĆ I

1. SIWZ/CZESC_I/ IDW SIEC WODOCIGOWA.pdf

2. SIWZ/CZESC_I/Zal. 1 do IDW - formularz ofertowy.docx

3. SIWZ/CZESC_I/Zal. 2 do IDW- oswiadczenie.docx

4. SIWZ/CZESC_I/ Zal. 3 do IDW - oswiadczenie o grupie kapitalowej.docx

5. SIWZ/CZESC_I/Zal. 4 do IDW - doswiadczenie projektowanie.docx

6. SIWZ/CZESC_I/Zal. 5 do IDW - doswiadczenie roboty.docx

7. SIWZ/CZESC_I/Zal. 6 do IDW - wykaz osob.docx

SIWZ CZĘŚĆ II

1. SIWZ/CZESC_II/ WZOR UMOWY.pdf

SIWZ CZĘŚĆ III

1. SIWZ/CZESC_III/PFU_Wodociagi_Bodzentyn.pdf

2. SIWZ/CZESC_III/Zal. nr 2 do PFU-Mapa Aglomeracji Bodzentyn

3. SIWZ/CZESC_III/Zal. nr 3 do PFU-Koncepcja przebudowy sieci wodociągowej na terenie Miasta Bodzentyn w obrębie ulic: Kielecka, Suchedniowska, Zadworska, Żeromskiego (wraz z mapami)

4. SIWZ/CZESC_III/Zal. nr 4 do PFU-Specyfikacja Techniczna Demontażu i Utylizacji Rurociągu AC

Pytania Wykonawców i Odpowiedzi Zamawiającego

Informacja o unieważnieniu postępowania