Drukuj

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn.:

Zadanie nr 1: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Wzdół,
Zadanie nr 2: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Poniżej do pobrania dokumenty przetargowe:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ - CZĘŚĆ I

SIWZ - IDW - SUW Wzdół i Opatowska

SIWZ - CZĘŚĆ II

SIWZ - CZĘŚĆ III - OPZ SUW Wzdół

SIWZ - CZEŚĆ III  OPZ  SUW Opatowska

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY