Drukuj

Ogłaszamy przetarg nieograniczony pn.:
 „Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej”, oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej”

Ogłoszenie

SIWZ CZĘŚĆ I

SIWZ CZĘŚĆ II

SIWZ CZĘŚĆ III

Informacja o unieważnieniu postępowania