Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowych i wymiana istniejących odcinków sieci wodociągowej oraz wymiana sieci kanalizacyjnej”, oraz „Montaż zaworów redukujących ciśnienie (w studniach betonowych) na istniejącej sieci wodociągowej” w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”

Ogłoszenie

SIWZ CZĘŚĆ I

SIWZ CZĘŚĆ II

SIWZ CZĘŚĆ III


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.
ul. Kielecka 83
26-010 Bodzentyn
NIP: 6572923542
REGON: 364523049
KRS: 0000619019